PRIJAVA NA KONFERENCIJU
Prijave na konferenciju su zatvorene.


Cijelu verziju rada potrebno je dostaviti najkasnije do 01.12.2018.,
kako bi se rad uzeo u razmatranje za objavu u Zbornik radova EES konferencije.

PARTNERI
Kontaktirajte nas!


Alumni EFRI (ALUMNI EES)
Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 • 51000 Rijeka

prof.dr.sc Nela Vlahinić Lenz
+385 91 353 7701

Petra Mirković
+385 91 766 0726