Organizacijski odbor
ees alumni organizacijski odbor


Petra Adelajda Mirković
Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet,
Rijeka

ees alumni organizacijski odbor


Marko
Tomljanović
Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet,
Rijeka

PARTNERI
Kontaktirajte nas!


Alumni EFRI (ALUMNI EES)
Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 • 51000 Rijeka

prof.dr.sc Nela Vlahinić Lenz
+385 91 353 7701

Petra Mirković
+385 91 766 0726