Organizacijski odbor
ees alumni organizacijski odbor


Barbara Fajdetić
Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet,
Rijeka

ees alumni organizacijski odbor


Lorena Jovanović
Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet,
Rijeka

PARTNERI
Kontaktirajte nas!


Alumni EFRI (ALUMNI EES)
Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Ivana Filipovića 4 • 51000 Rijeka

prof.dr.sc Nela Vlahinić Lenz
+385 91 353 7701

Barbara Fajdetić
+385 99 801 0301